İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  •      Elektronik Sektöründe İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında benzer sektördeki veya dünyadaki gelişen teknoloji ve metotları takip etmek ve bunları firmamız bünyesinde uygulanabilir olmasını sağlamak,
  •      İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden kaynaklanan yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak,
  •      Yürürlükteki yasal mevzuata ve diğer şartlara uyulmasını sağlamak,
  •      Çalışanlarımızın, alt işveren çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, 
  •      Kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi almak ve korumayı sağlamak,
  •      Çalışanlarımızın ve alt işveren çalışanlarımızın eğitimlerinin eksiksiz ve zamanında almalarını sağlayarak işçi sağlığı ve iş güvenliğini uygulanması konusunda sürekli gelişimi sağlamak,
  •      Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır. 

Genel Müdür 

SR01-F01, Yayın Tarihi : 02.02.2015 Rev.No.:02 Rev.Tarihi : 26.05.2021
Menu