Gizlilik ve Çerez Politikası

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Teletek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak, internet sitemizi ve mobil uygulamamızı ziyaretleriniz sırasında, bu ziyaretlerin en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için çerezler vb. bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Tarayıcı ayarlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız.

Bu Aydınlatma metni ile, “www.teletek.com.tr” adlı internet sitemizi (“Site”) işletirken, kullanıcılara/üyelere/ziyaretçilere (“Veri Sahibi”) ait kişisel verilerin toplanması aşamasında, hangi tür çerezlerin, hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğine dair bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Şirketimiz, sitemizi işletirken kullandığı çerezleri, kullanmaktan vazgeçmek, çerezlerin türü veya fonksiyonlarını değiştirmek veya yeni çerezler ekleme hakkına sahiptir. Bu konuda yapılacak her türlü değişiklik, işbu aydınlatma metninin güncellenmesi ile kamuya açık hale gelecektir.

 

Çerez Nedir?

Ziyaret edilen web sitesi veya uygulama tarafından, kullanıcının bilgisayarında veya mobil cihazında depolanan bilgilerdir.

 

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Site kullanımını ve performansını analiz ederek kullanıcıya verilen hizmeti daha iyi hale getirmeyi sağlayan performans ve analiz çerezleri, Sitenin  çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Siteyi analiz etmek ve performansını arttırmak, Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak gibi amaçlarla internet sitemizde kullanmaktayız.

 

Çerezlerin Kullanımının Kontrol Edilmesi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek, çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi,
·         kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·         kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
·         kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekaletname olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarını  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletebileceklerdir.

Posta Adresi: Teletek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Merkez Mah. Ayazma Cad. No:55/2 34406 Kağıthane İstanbul
Elektronik Posta Adresi: teletek@teletek.com.tr
KEP adresi: 

Kişisel veri sahipleri tarafından Şirketimize iletilen talep ve başvurular en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır. Yasa gereği, Şirketimizin talepte bulunandan ek bilgi talep etme hakkı ve maliyet gerektirmesi halinde maliyeti talep edene yükleme hakkı bulunmaktadır.
Şirketimizin verdiği yanıta karşı kişisel veri sahibinin KVK Kanunu gereği süresi içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı mevcuttur.
Menu